Comunicat de presă: 28.06.2023

Proiectul de lege care stabilește vârsta de 16 ani ca vârstă a consimțământului unui minor la acte sexuale a fost adoptat astăzi de plenul Camerei Deputaților, în calitate de cameră decizională

Instituirea vârstei minime pentru consimțământ la 16 ani și mărirea pedepselor pentru infracțiunile sexuale împotriva minorilor – un pas înainte pentru a-i proteja de agresiune și exploatare sexuală

Autoritățile mai au însă de lucru pentru ca minorii să simtă protecția în mod real

Camera Deputaților a dat astăzi votul final la proiectul de lege care modifică Codul Penal și Codul de Procedură Penală, introducând astfel vârsta de 16 ani ca prag minim la care minorii pot consimți să aibă un act sexual cu un adult, fără să fie considerat viol, și mărind pedepsele pentru infracțiunile de abuz sexual împotriva minorilor.

Asociația eLiberare salută modificările la legislația penală aduse de proiectul de lege adoptat de Parlament care măresc pedepsele și instituie vârsta de 16 ani ca vârstă minimă la care minorii pot să-și exprime consimțământul la acte sexuale cu adulți, deoarece vor duce la o mai bună protejare a copiilor și adolescenților de abuzul sexual, atât în forma fizică, cât și în forma digitală. Adoptarea acestor modificări legislative reprezintă un pas înainte spre o mai justă incriminare și sancționare a abuzatorilor, având în vedere contextul social din România, caracterizat de numărul mare de victime minore ale abuzurilor sexuale, al victimelor minore ale traficului de persoane, precum și de capacitatea redusă a statului de a asigura informarea și conștientizarea minorilor cu privire la situațiile de risc legate de infracțiunile împotriva integrității și libertății sexuale a minorilor și urmările acestora. Aplicarea acestor măsuri poate să ducă și la prevenirea și combaterea traficului de persoane, în condițiile în care abuzul sexual – în formă fizică sau online – este unul din instrumentele prin care traficanții își recrutează și controlează victimele”, a declarat presei Loredana Urzică Mirea, director executiv al Asociației eLiberare.

Totuși, pentru ca aceste schimbări legislative să producă efecte reale, Asociația eLiberare consideră că este nevoie și de:

● Educarea personalului din structurile de ordine, de justiție și asistență socială pentru a depăși prejudecățile ce vin din diverse practici sociale și pentru a aplica noul cadru legal;
● Colaborarea cu școlile și intervențiile în comunitate pentru a educa copiii, tinerii și părinții, cu privire la noua legislație;
● Colaborarea cu și educarea cadrelor medicale care au acces la informație de primă mână despre abuzul sexual;
● Programe educaționale pentru copii și adolescenți pentru a înțelege când o cerere a unui adult are o conotație sexuală și ce pot să facă pentru a se apăra de abuz;
● Campanii de educare și de conștientizare la nivelul societății, pentru a schimba percepția despre viol și consimțământ, precum și pentru a face cunoscută schimbarea de legislație;
● Politici publice pentru recuperarea terapeutică și reintegrarea victimelor abuzului;
● Asigurarea corelării Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor pentru a include noile infracțiuni introduse în Codul Penal, respectiv Art. 218^1, 219^1 și 219^2.

Principalele modificări aduse de proiectul de lege la Codul Penal și Codul de Procedură Penală


Modificări aduse Codului Penal:


● A fost stabilită vârsta de 16 ani ca vârstă minimă la care minorii își pot da consimțământul pentru acte sexuale cu majori. Astfel, orice act sexual (raport sexual, act sexual oral sau anal sau orice alte acte de penetrare vaginală sau anală) al unui major cu un minor cu vârsta sub 16 ani va fi considerat viol, pedeapsa fiind închisoarea de la 7-12 ani. Există și o clauză de excepție, dacă diferența de vârstă dintre major și minor nu depășește 5 ani, atunci fapta nu constituie infracțiune, dacă nu a existat un element de constrângere, abuz de autoritate sau uz de forță.
● Au fost introduse articole din Codul Penal ce reglementează specific infracțiuni precum ”violul săvârșit asupra unui minor”, ”agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor” precum și ”Determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori” într-un mod care oferă o mai bună protecție minorilor.
● Este incriminată fapta persoanei majore ce îi propune unui minor cu vârsta de sub 16 ani să se întâlnească în scopul comiterii unui act sexual de orice natură, inclusiv atunci când propunerea este făcută prin mijloace de transmitere la distanță.

● Se incriminează și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani fapta unui
major de a solicita unui minor să înregistreze, să producă, să distribuie, să expună sau să transmită prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace de comunicaţii electronice sau pe reţele sociale, imagini, videoclipuri sau alte materiale pornografice care îl prezintă pe minorul respectiv având un comportament sexual explicit.
● Au fost crescute limitele pedepsei pentru abuzatori. Dacă în varianta de până acum actul sexual cu un minor se pedepsea cu închisoarea de la 2 la 9 ani pentru minorii sub 14 ani și de la 1 la 5 ani pentru minorii între 14-16 ani, iar în cazul violului la minori pedeapsa era închisoarea de la 7-12 ani, sub noua reglementare toate aceste infracțiuni devin infractiunea de viol asupra unui minor și se pedepsesc cu închisoarea de la 7 la 12 ani în varianta simplă, de 8 la 15 ani atunci când a existat constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința. De asemenea, a fost introdusă o majorare cu 3 ani a maximului special al pedepsei, dacă minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau autoritate asupra minorului sau de situația vădit vulnerabilă a acestuia.
● Variantele agravante ale infracțiunilor împotriva libertății și integrității sexuale (de la viol, la agresiunea sexuală și coruperea sexuală) includ acum prevederi precum folosirea unei arme sau amenințarea cu aceasta, administrarea de alcool sau orice alte substanțe ce afectează discernământul sau controlul acțiunilor victimei fără știința sa sau împotriva voinței sale și dacă în urma faptei victima a rămas însărcinată. În unele cazuri, maximul special al pedepsei prevăzute de lege s-a majorat cu până la 3 ani.
● Actul sexual cu un minor cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani în contextul în care există un abuz de autoritate din partea făptuitorului (dacă acesta este membru de familie, tutore legal, dacă victima suferă de afecțiuni, dizabilitate sau incapacitate psihică sau fizică sau alte asemenea vulnerabilități, dacă fapta a pus în pericol viața minorului sau dacă a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice) a fost încadrat la Coruperea Sexuală a Minorilor. Până acum, comiterea, în aceste condiții, a oricărui act de natură sexuală de către un major cu un minor – altul decât violul – era încadrată la „Act Sexual cu un minor”.

Modificări aduse Codului de Procedură Penală:

● A fost introdus dreptul persoanei vătămate de a fi informată cu celeritate dacă persoana aflată in arest, urmărită penal sau condamnată pentru infractiunea care o afectează este eliberată sau a evadat din detenție, precum și cu privire la orice măsuri relevante adoptate pentru protecția sa, în caz de eliberare sau evadare a autorului infracțiunii. Acest lucru oferă o protecție sporită victimelor care altfel pot fi abordate și amenințate sau manipulate de abuzatori în aceste cazuri pentru a-și retrage plângerea penală sau pentru a-și schimba declarația. Victimele vor putea lua măsuri de siguranță suplimentare dacă sunt informate în prealabil de faptul că făptuitorul este în libertate.

● Se extinde lista categoriilor de persoane vătămate ce pot beneficia de asistență juridică obligatorie.
● Se impune declararea ședinței nepublice pentru tot cursul său, din oficiu sau la solicitarea expresă a persoanei vătămate, dacă persoana vătămată este minoră și este victima uneia dintre infracţiunile prevăzute la art.197, art.199, art.208, 209, art.211, art.218-221 şi art.223 din Codul penal.
● Se impune de asemenea judecarea cauzelor cu persoane vătămate minore, victime ale uneia dintre infracțiunile prevăzute la art.197, art.199, art.208, art.209, art.211, art.218- 221 şi art.223 din Codul penal, de urgenţă şi cu precădere.

Asociația eLiberare, o mișcare socială pentru a opri traficul de persoane și exploatarea sexuală în România, derulează o activitate susținută de advocacy la nivel național și internațional, pentru implementarea de măsuri și politici publice menite să prevină și să combată traficarea ființelor umane.

Descarcă în format PDF comunicatul de presă

––-

Contact pentru presă: Oana Marinescu – Oana.Marinescu@omavision.ro, 0741278737