Advocacy

Care este scopul nostru?

  • Ne propunem să promovăm colaborarea între diverse sectoare și consolidarea cadrului legislativ în ceea ce privește protecția victimelor traficului de persoane și urmărirea penală a agresorilor.
  • Contribuim la crearea de politici publice care oferă victimelor o protecție adecvată și o compensație echitabilă.
  • Ne concentrăm pe alocarea corectă a resurselor financiare pentru a oferi asistență și protecție adaptată nevoilor individuale ale victimelor și supraviețuitorilor.

Care sunt obiectivele noastre?

Politici corecte și echitabile

de combatere a traficului de persoane și ecosisteme solide pentru pentru sprijinirea schimbărilor sistemice.

O mai bună cooperare și colaborare

între entitățile publice și private care lucrează la prevenirea și combaterea traficului de persoane.

O legislație puternică

de prevenire și combatere a traficului de persoane, precum și alocarea de fonduri pentru protecția și asistența victimelor și supraviețuitorilor, pe baza nevoilor acestora și a evaluării asistenței.

O lume digitală

concepută pentru a menține copiii în siguranță.

Care sunt rolurile noastre pe plan național?

Reprezentant al societății civile în colaborarea intersectorială

Domeniul antitrafic este unul multidisciplinar. Așadar, colaborarea intersectorială reprezintă un element esențial în lupta împotriva traficului de persoane. eLiberare colaborează cu nenumărați actori în demersurile sale de advocacy, atât la nivel guvernamental, legislativ, de aplicare a legii, cât și la nivelul societății civile.

Co-fondator al Platformei ProTECT

ProTECT este platforma de colaborare a organizațiilor specializate în prevenirea, protecția, asistența victimelor, proceduri penale, civile, lobby și advocacy pentru inițiative cu un impact mai mare în lupta împotriva traficului de persoane. Din 2020, eLiberare deține președinția și secretariatul Platformei ProTECT.

Legea consimțământului sexual

eLiberare a participat activ la consultările publice și a contribuit la elaborarea amendamentelor privind legislația referitoare la vârsta consimțământului sexual, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Mecanismul Național de Identificare și Referire a Cazurilor de Trafic de Persoane (MNIR) aprobat oficial prin Hotărâre de Guvern în februarie 2023.

eLiberare, împreună cu alte organizații membre ProTECT și instituții publice au lucrat împreună pentru actualizarea Mecanismului Național de Identificare și Referire (MNIR).

Crearea de ghiduri pentru categorii profesionale pentru implementarea MNIR

În colaborare cu ANITP și OIM, eLiberare a creat, pe baza MNIR, ghiduri personalizate pentru diferite categorii de profesioniști și pentru publicul larg.

Participarea la elaborarea Strategiei Naționale Împotriva Traficului de Persoane (SNITP)

eLiberare a făcut parte din cele trei Grupuri de Lucru conform modelului 3P (Prevenire, Asistență, Pedepsire) care au pregătit proiectul Strategiei Naționale împotriva Traficului de Persoane 2025-2029. Documentul urmează să fie adoptat și publicat în 2024.

Care sunt rolurile noastre pe plan internațional?

eLiberare participă regulat la întâlniri și grupuri de lucru în cadrul Guvernului, Parlamentului, și al organizațiilor internaționale precum ONU, OSCE, UNHCR, OIM pe tema prevenirii și combaterii traficului de persoane. De asemenea, eLiberare contribuie în mod constant la demersurile legislative și de creare de politici publice la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional, fiind membră a grupurilor de lucru în cadrul OSCE, WeProtect Alliance, Brussels Call, ECLAG, ECOSOC.