Politică de confidențialitate

Notă de Informare în scopuri de Recrutare

Prin prezenta va informam despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si despre drepturile dumneavoastra conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), a Legii de punere in aplicare a prevederilor GDPR și a oricăror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine organizației eLiberare, denumită in continuare “Organizația”.

        Societatea posedă o înțelegere temeinică a drepturilor dumneavoastră și acordă o importanță deosebită acestora și, prin urmare, se străduiește să vă furnizeze informații cu privire la modul în care va utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal și să vă informeze despre drepturile dumneavoastră în acest sens.

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și scopul specific în care acestea sunt prelucrate de noi

Colectăm de la dumneavoastră doar informațiile relevante pentru analizarea candidaturii dumneavoastră în contextul procesului de recrutare la care ați decis să participați.

Acest proces este văzut, în întregimea sa, ca o sumă de etape parcurse în vederea selectării de către Societate a candidaților celor mai potriviți pentru a se alătura echipei noastre, conform criteriilor de selectie. Acest lucru constituie baza juridică pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în termenii și condițiile descrise în această notă de informare.

O listă a datelor ar fi următoarea (aceste informații sunt, în general, cuprinse într-un curriculum vitae):

Categorie de date cu caracter personal Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
1 Datele de identificare Pentru a vă înregistra candidatura și a vă identifica
2 Datele de contact Pentru a păstra o comunicare eficientă și rapidă
3 Funcția pentru care vă depuneți candidatura Necesară pentru a vă procesa candidatura
4 Experiența profesională– informații despre angajator, ocupația și funcția deținută, principalele activități și responsabilități Necesară pentru a vă procesa candidatura
5 Informații academice și profesionale Necesare pentru a vă procesa candidatura
6 Competențe personale relevante pentru funcția pentru care vă depuneți candidatura – cum ar fi competențe de comunicare, competențe organizatorice/manageriale, competențedigitale, permis de conducere și orice alte competențe legate de post Necesare pentru a vă procesa candidatura
7 Alte date pe care le considerați necesare pentru procesarea candidaturii dumneavoastră Necesare pentru a vă procesa candidatura
8 Cazier În anumite condiții și pentru anumite funcții din cadrul Societății, vi se poate solicita, conform legii aplicabile, să furnizați o copie după cazierul dumneavoastră.În fiecare astfel de caz, această cerință va fi afișată în anunțul pentru locul de muncă.Dacă respectiva informație nu este postată în anunțul pentru locul de muncă, înseamnă că nu anticipăm și nici nu acceptăm prelucrarea unor astfel de date pentru o anumită funcție.

Dacă furnizați [sau ați furnizat] categorii de date suplimentare care nu sunt relevante pentru procesul de recrutare, aceste date nu vor fi prelucrate în scopul recrutării si/ sau al viitoarei angajări.

În legătură cu cererea dumneavoastră de angajare, putem colecta, stoca, consulta și utiliza următoarele categorii de informații personale:

 1. Datele pe care ni le-ați furnizat prin curriculum vitae și / sau scrisoarea de intenție;
 2. Informațiile pe care ni le furnizați în timpul procesului de selectare, precum rezultatele testelor, informațiile pe care ni le furnizați în timpul interviurilor, informațiile suplimentare pe care decideți să ni le comunicați ca fiind relevante în procesul de recrutare și selectare.
 3. Astfel cum este permis prin lege, putem, de asemenea, contacta fostul (foștii) dumneavoastră angajator(i) pentru a obține informații cu privire la locul de muncă și responsabilitățile profesionale anterioare.

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru procesul de recrutare în curs de desfășurare.

În cazul în care nu ne furnizați categoriile de informații menționate mai sus, necesare pentru a vă lua în considerare pentru pozitia la care aplicati, nu putem procesa cu succes candidatura dumneavoastră.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal indicate în Secțiunea 1 de mai sus pot fi, de asemenea, puse la dispoziție sau depuse la autoritățile sau instituțiile publice competente să efectueze inspecții ale activității sau bunurilor Societatii în baza obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități sau instituții publice pot fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate atât către statele din Uniunea Europeană („UE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer efectuat de Societate într-un stat membru al UE va respecta cerințele legale prevăzute de Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

Vă rugăm să ne contactați în cazul în care doriți informații suplimentare cu privire la mecanismul specific pe care îl utilizăm atunci când transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara UE.

 1. Cât timp vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personal?

După ce durata procesului de recrutare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime pentru a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în termen 6 luni de la încetarea procesului de recrutare.

 1. Participarea la procese de recrutare ulterioare

În cazul în care vă dați consimțământul, putem sa utilizăm datele dumneavoastre si pentru campanii de recrutare viitoare inițiate de Societate. În acest caz, va rugam sa ne trimiteți un e-mail, pe adresa info@eliberare.com , cu urmatorul text:

„Da, Sunt de acord ca Societatea să păstreze și să stocheze datele mele cu caracter personal și să mă contacteze în vederea participării la procese de selecție specifice viitoare”.

In acest caz, puteți fi contactat(ă) de echipa noastră de recrutare sau de partenerii noștri de recrutare pentru a fi invitat(ă) să participați la alte procese de selecție specifice, in decurs de 1 an.

Refuzul de a vă da consimțământul pentru viitoare prelucrări conform celor descrise mai sus nu va avea nicio consecință cu privire la participarea dumneavoastră în procesul actual de recrutare și selecție. În cazul în care doriti acest lucru, va rugam sa ne trimiteti un e-mail, pe adresa: info@eliberare.com , cu urmatorul text:

„Nu, prefer ca Societatea să nu îmi stocheze datele cu caracter personal și să nu mă contacteze în vederea participării la procese de selecție specifice viitoare”.

In acest caz,vă vom șterge datele de îndată ce acestea nu mai sunt relevante pentru procesul actual de recrutare.

 1. Transferul datelor către societățile din grup

Nu veți face obiectul unor decizii care vor avea un impact semnificativ asupra dumneavoastră doar pe baza luării unor decizii automate.

 1. Măsuri de securitate

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare sigură și securizată a datelor cu caracter personal.

 1. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

Societatea posedă o înțelegere temeinică a drepturilor dumneavoastră și acordă o importanță deosebită acestora și, din acest motiv, vă oferă următoarele informații referitoare la drepturile pe care le aveți în acest sens:

 1. dreptul de acces (dreptul de a solicita și de a primi din partea Societății acces la datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost prelucrate/o copie a acestora și la mai multe informații cu privire la acest aspect);
 2. dreptul de rectificare (dreptul de a solicita ștergerea și corectarea datelor dumneavoastră care sunt eronate sau inexacte, astfel încât acestea să reflecte realitatea);
 3. dreptul de ștergere (dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă prelucrarea nu mai este justificată);
 4. dreptul de a restricționa prelucrarea (dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; datele dumneavoastră pot fi stocate numai de către Societate Și pot fi utilizate numai în scopuri restricționate);
 5. dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi o copierea datelor dumneavoastră, de a obține transferul datelor dumneavoastră către un alt operator și/sau de a obține ștergerea datelor dumneavoastră);
 6. dreptul de a se opune prelucrării (dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în anumite cazuri);
 7. dreptul de a nu fi evaluat pe baza prelucrării automate (dreptul de a nu face obiectul unei deciziicare se bazează exclusiv pe prelucrarea automată, fără intervenție umană);
 8. dreptul de a depune o plângere la autoritate.

În cazul în care ni l-ati acordat, sunteti indreptatit sa va retrageti acest consimtamantul oricand, pentru una sau pentru toate operațiunile de prelucrare prezentate de mai sus, fără a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisă, astfel: (i) prin e-mail la adresa: protectiadatelor@eliberare.com sau (ii) prin poșta/curier la urmatoarea adresa: Str Iacob Felix, nr 7,sector 1, București.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment, în conformitate cu Politica Generală privind Protecția Datelor, aplicabilă în cadrul Societății.

Pentru a obține mai multe informații referitoare la modul de exercitare a oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor (DPO) la:

– adresă de e-mail: protectiadatelor@eliberare.com